Poziv na redovnu skupštinu

Posted by on 11/01/2024

Temeljem članka 25. i 27. Statuta Hrvatskog planinarskog društva „Vinica“ predsjednik Društva saziva
redovnu skupštinu Društva, koja će se održati u subotu 13. siječnja 2024. godine s početkom u 16:00 sati u
Planinarskoj kući „Mladen Polović“ na Vinici.

DNEVNI RED
• Otvaranje skupštine
• Izbor radnog predsjedništva skupštine
• Radno predsjedništvo
• Verifikacijska komisija
• Zapisničar i ovjerovitelji zapisnika
• Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2023. godinu
• Diskusija o izvještajima i prihvaćanje istih
• Izmjena Statuta društva
• Plan rada za 2024. godinu
• Plan rada društva za 2024. godinu
• Financijski plan za 2024. godinu
• Diskusija o planovima i prihvaćanje istih
• Pozdravna riječ gostiju
• Razno

Duga Resa, 13.12.2023.
Predsjednik društva

Comments are closed.