Fotoalbumi

Nakon ukidanja servisa Picasa web albums, Google je sve albume prebacio na svoj novi servis Google Photos . Na žalost taj servis za sada ne pruža mogućnost sortiranja albuma, pa fotografije nisu lako dostupne kao nekad. Ipak sve albume uz malo traženja možete pronaći u ARHIVI fotografija HPD Vinica.

Planinarski izleti

Planinarski izleti