Obilaznica “Četiri godišnja doba na Vinici”

Hrvatsko planinarsko društvo "VINICA" povodom 90 godina svog postojanja, otvorilo je 18.01.2015. godine planinarsku obilaznicu pod nazivom "Četiri godišnja doba na Vinici"

Za priznavanje obilaznice potrebno je posjetiti planinarsku kuću „Mladen Polović“ (309 m) na Vinici barem jedanput u svako godišnje doba i barem jedanput sudjelovati na planinarskom pohodu „Vinica-Martinščak“.

Posjet Vinici dokazuje se potpisom domara i otiskom prigodnog žiga u dnevniku Obilaznice.

Sudjelovanje na planinarskom pohodu „Vinica-Martinščak“ (cca. 4 sata hoda), što ga jedanput u svako godišnje doba organizira HPD „Vinica“(datumi u kalendaru HPS-a), dokazuje se potpisom vodiča pohoda i otiskom žiga u dnevniku pohoda „Vinica-Martinščak“ (cijena dnevnika 30 kn) . Na osnovu dobivenog žiga na pohodu, administrator ove Obilaznice ovjerava sudjelovanje na pohodu u dnevniku „Četiri godišnja doba na Vinici“.

Neće se priznati sudjelovanje na pohodima organiziranima prije 2015. godine.

Vrijeme obilaska neograničeno je.

Za obilazak obilaznici će biti nagrađeni prigodnom numeriranom značkom, koja je uračunata u cijenu Dnevnika.

Dnevnik „Četiri godišnja doba na Vinici“ po cijeni od 30 kn može se kupiti:

- u planinarskoj kući „Mladen Polović“ na Vinici

- narudžbom na email: obilaznica4gdnv@gmail.com

- narudžbom pismom na adresu: HPD „Vinica“ p.p.18, 47250 Duga Resa

- narudžbom telefonom na broj 098-711-456, Renato Biličić

Ispunjen dnevnik ove Obilaznice i dnevnik pohoda „Vinica-Martinščak“ iz kojeg je vidljivo sudjelovanje na pohodu šalje se na adresu: HPD Vinica“ p.p 18, 47250 Duga Resa ili se osobno predaje domaru u planinarskoj kući „Mladen Polović“ ili se dostavlja na bilo koji drugi način u dogovoru sa administratorom obilaznice (Renato Biličić 098-711-456).

Informacije o radnom vremenu planinarskog doma „Mladen Polović“ mogu se pronaći na web stranici HPD "VINICA" (http://www.hpd-vinica.hr/?page_id=314).

 

Sve ostale informacije vezane za ovu planinarsku obilaznicu mogu se dobiti upitom na email: obilaznica4gdnv@gmail.com ili kod administratora obilaznice.

 

POPIS  OBILAZNIKA