Planinarski dnevnici

20140707_2009391

Planinarska obilaznica 45 vrhova + 45 kuća otvorena je 29. lipnja 2014. godine na Danima Hrvatskih Planinara u Dugoj Resi povodom 90 godina organiziranog planinarenja u Dugoj Resi.

Priznaju se svi planinarski domovi, kuće i skloništa kao i svi vrhovi u Hrvatskoj i Sloveniji.

Kuće i vrhovi ne moraju pripadati istoj planini ili brdu.

Cijena dnevnika: 40 Kn
Naklada: 300 kom
Izdavač: HPD "Vinica" Duga Resa

20140707_2009392

Dnevnik planinarske obilaznice "organizatori Dana Hrvatskih Planinara" tiskan je kao zahvala svim planinarskim društvima koja su organizirala te dane i doprinjela popularizaciji planinarstva u Hrvatskoj. Obilaznica je službeno otvorena 29. lipnja 2014. godine u Dugoj Resi.

Izbor domaćina preuzet sa službenih stranica HPS-a

Izdavač: HPD "Vinica" Duga Resa
Naklada: 300 kom
Cijena dnevnika: 40 Kn

20140707_200939

Dnevnik planinarske obilaznice "Vrhovi Hrvatske sa piramidom" obuhvaća 11 vrhova u Hrvatskoj na kojima se nalazi piramida.

Izdavač: HPD "Vinica" Duga Resa
Naklada: 450 kom
Cijena: 30 Kn

20140707_200935

Dnevnik planinarski pohod Vinica <> Martinščak "četiri godišnja doba" obuhvaća četiri pohoda tokom godine (u svakom godišnjem dobu jedan pohod). Pohodi se prijavljuju HPS-u i nalaze se u planinarskom kalendaru HPS-a.

Izdavač: HPD "Vinica" Duga Resa
Naklada: 500 kom
Godina: 2008.
Cijena: 30 Kn