Obilaznica “Vrhovi Hrvatske sa piramidom”

 

Planinarska obilaznica „Vrhovi Hrvatske sa piramidom“ osnovana je 2014. godine kao spomen na inicijativu članova HPD „VINICA“ da se započne sa realizacijom davno planirane izgradnje piramide-vidikovca na Vinici.

Otvorena je 29. lipnja 2014. godine na Danima hrvatskih planinara koji su održani u Dugoj Resi.

U dnevnik obilaznice uvršteno je jedanaest kontrolnih točaka (KT), odnosno jedanaest vrhova u Hrvatskoj na kojima se nalazi piramida – vidikovac.

Obilaznik mora osobno obići sve tražene kontrolne točke (KT) i to:

KT 1 – VINICA 321 m

KT 2 - JAPETIĆ 879 m

KT 3 – PLEŠIVICA 779m

KT 4 – IVANŠČICA 1060m

KT 5 – JAVOROVA KOSA 1015m

KT 6 – LIPA 709m

KT 7 – ŠIJAN 351m

KT 8 – GROHOT 492m

KT 9 – RAVNA GORA 680m

KT 10 – NEVOLJAŠ 740m

KT 11 – KAPOVAC 790m

Obilazak se dokazuje otiskom žiga vrha na predviđenom mjestu u dnevniku.

Ako nema žiga, obilazak se može dokazati i fotografijom ispred KT, na kojoj se jasno mora vidjeti obilaznik i dnevnik ove obilaznice te prepoznatljivo obilježje vrha (piramida).

Obilaznicu obilaznik mora osobno proći, a prolazi je na vlastitu odgovornost uz poštivanje pravila za siguran boravak u planini i pravila obilaznice.

Vrijeme obilaska neograničeno je.

Mogući spor u vezi obilaznice rješava Upravni odbor HPD Vinica.

Svaki obilaznik koji dokaže da je obišao potrebne KT biti će nagrađen prigodnom numeriranom značkom, koja je uračunata u cijenu Dnevnika.

Obavjest: Žig KT Šijan je u vinskom podrumu i klijeti Bolfan (Vinski vrh) oko 500m od vrha Šijan.
Adresa vinske klijeti: Gornjaki 56, Hraščina mob. 0997031797, ili bolfan@bolfanvinskivrh.hr  ( www.bolfanvinskivrh.hr )

 

Dnevnik ove obilaznice po cijeni od 30 kn može se kupiti:

- u planinarskoj kući „Mladen Polović“ na Vinici

- narudžbom na email: hpdvinica@gmail.com

- narudžbom pismom na adresu: HPD „Vinica“ p.p.18, 47250 Duga Resa

- narudžbom telefonom na broj mob. 095 / 8450 363, Dubravka Draganjac

 

Ispunjen dnevnik obilaznice šalje se na adresu: HPD Vinica“ p.p 18, 47250 Duga Resa ili se osobno predaje domaru u planinarskoj kući „Mladen Polović“, koja je otvorena svake nedjelje tijekom godine.obi-piram

Sve ostale informacije vezane za ovu planinarsku obilaznicu mogu se dobiti upitom na email: hpdvinica@gmail.com .