Obilaznica “Organizatori dana hrvatskih planinara”

 

Planinarska obilaznica „Organizatori dana hrvatskih planinara“ osnovana je 2014. godine kao zahvala svim planinarskim društvima koja su organizirala te dane i time doprinjela popularizaciji planinarstva u Hrvatskoj.

Otvorena je 29. lipnja 2014. godine na Danima hrvatskih planinara koji su održani u Dugoj Resi.

Kontrolne točke (KT) su vrhovi ili kuće gdje su se održali i gdje će se održati Dani hrvatskih planinara i to:

KT 1 – PETROVA GORA (žig vrha Petrovac) – 26.5.1984.god.

KT 2 - ROSSIJEVO SKLONIŠTE (žig skloništa) – 02.09.1989.god.

KT 3 – BAŠKE OŠTARIJE (žig vrha Ljubičko Brdo) – 01/02.09.1990.god.

KT 4 – JAVOROVA KOSA (žig vrha Javorova kosa) – 10/11.07.1993.god.

KT 5 – ŠTIROVAČA I LUBENOVAC (žig vrha Veliki Kozjak) – 02/03.07.1994.god.

KT 6 – JANKOVAC (žig doma Jankovac ili žig vrha Nevoljaš) – 25.06.1995.god.

KT 7 – OŠTRC (žig vrha Oštrc) – 05/06.07.1997.god.

KT 8 – VELIKA (žig vrha Lapjak) – 16/17.05.1998.god.

KT 9 – DINARA (žig vrha Badanj) – 29/30.05.1999. god.

KT 10 – SAMOBORSKO GORJE (žig vrha Japetić) – 21.05.2000.god.

KT 11 – DINARA (žig vrha Sinjal ili Dinara) – 26.05.2001.god.

KT 12 – UČKA (žig vrha Vojak) – 14/15.09.2002.god.

KT 13 – BAŠKE OŠTARIJE (žig doma Vila Velebita) – 14/15.06.2003.god.

KT 14 – MALI LOŠINJ (žig vrha Sv. Mikul) – 14/16.05.2004.god.

KT 15 – SAMOBORSKO GORJE (žig Šoićeve kuće ili vrha Plešivica)-15.05.2005.g.

KT 16 – MRKVIŠTE (žig kuće Mrkvište) – 17/08.06.2006.god.

KT 17 – MALAČKA (žig vrha Biranj) – 05/06.05.2007.god.

KT 18 – BELECGRAD (žig vrha Belecgrad) – 25.05.2008.god.

KT 19 – ŽITNICA-JAPETIĆ (žig pl. doma Žitnica) – 06/07.06.2009.god.

KT 20 – HAHLIĆ (žig vrha Obruč) – 29/30.05.2010.god.

KT 21 – OMIŠKA DINARA (žig vrha Kula) – 06/08.05.2011.god.

KT 22 – MLJET (žig vrha Veliki grad) – 29/30.04.2012.god.

KT 23 – VODICE-ŽUMBERAK (žig vrha Pliješ) – 25/26.05.2013.god.

KT 24 – VINICA-DUGA RESA (žig vrha Vinica) – 27/29.06.2014.god.

KT 25 – MOSOR (žig vrha Veliki Kabal) – 2015.god.

KT 26 - PAKRAC (žig planinarskog doma Omanovac) - 2016.god.

KT 27 - MLJET (žig vrha Veliki Planjak) - 2017.god.

KT 28 - IVANŠČICA (žig vrha Ivanšćica) - 2018. god.

KT 29 - RAVNA GORA (žig vrha Ravna Gora) - 2019. god.

KT 30 - DANI PLANINARA NISU ODRŽANI

KT 31 - ĐURĐEVAC (žig PD Đurđevac ili bilo kojiiz okolice Đurđevca) - 2021. god.

KT 32 - VRGORAC (žig vrha Sv. Rok i Matokit) - 2022. god.

KT 33 - PAPUK (žig vrha Lapjak) - 2023. god.

KT 34 - BILOGORA (žig vrha Stankov Vrh) - 2024. god.

Uz navedene žigove priznaju se prigodni žigovi za pojedine Dane planinara Hrvatske.

Obilaznik mora osobno obići sve tražene kontrolne točke (KT) u Dnevniku obilaznice.

Priznaju se samo tražena kuća ili vrh koji se navodi kod pojedine KT.

Obilazak se dokazuje otiskom žiga vrha ili žiga kuće na predviđenom mjestu u Dnevniku.

Ako nema žiga, obilazak se može dokazati i fotografijom ispred KT, na kojoj se jasno mora vidjeti obilaznik i Dnevnik ove obilaznice te prepoznatljivo obilježje vrha ili kuće, a priznaju se i dvije fotografije obilaznika ispred KT nastale prije izdavanja ovog Dnevnika.

Ukoliko obilaznik do 2015. godine i Dana planinara na Mosoru nije uspio obići sve KT, dužan je u Dnevnik sam upisivati mjesta na kojima će se nadalje idućih godina održavati Dani hrvatskih planinara.

Upravni odbor „VINICA“ po saznanju o mjestu održavanja Dana planinara određivati će KT  koju je te godine potrebno obići. Osim toga priznaje se i orginal žig izrađen povodom Dana planinara. Podatak o novo određenoj KT može se vidjeti na ovoj stranici.   

Svi uvjeti za priznavanje obilaska obilaznice ispunjeni su onda kada se obiđu sve KT, završno sa onom na kojoj su održani Dani hrvatskih planinara u godini u kojoj je popunjen dnevnik.

Obilaznicu obilaznik mora osobno proći, a prolazi je na vlastitu odgovornost uz poštivanje pravila za siguran boravak u planini i pravila obilaznice.

Vrijeme obilaska neograničeno je.

Mogući spor u vezi obilaznice rješava Upravni odbor HPD Vinica.

Svaki obilaznik koji dokaže da je obišao dovoljan broj KT biti će nagrađen prigodnom numeriranom značkom, koja je uračunata u cijenu Dnevnika.

Dnevnik ove obilaznice po cijeni od 40 kn može se kupiti:

- u planinarskoj kući „Mladen Polović“ na Vinici

- narudžbom na email: hpdvinica@gmail.com

- narudžbom pismom na adresu: HPD „Vinica“ p.p.18, 47250 Duga Resa

- narudžbom telefonom na broj mob. 095 / 8450 363, Dubravka Draganjac

Ispunjen dnevnik obilaznice šalje se na adresu: HPD Vinica“ p.p 18, 47250 Duga Resa ili se osobno predaje domaru u planinarskoj kući „Mladen Polović“, koja je otvorena svake nedjelje tijekom godine.obi-dani

Sve ostale informacije vezane za ovu planinarsku obilaznicu mogu se dobiti upitom na email: hpdvinica@gmail.com .