Dnevni red izvanredne skupštine 2020.

Posted by on 12/08/2020

Temeljem članka 25. i 27. Statuta Hrvatskog planinarskog društva „Vinica“ Upravni odbor Društva saziva izvanrednu skupštinu Društva, koja će se održati u srijedu 09. rujna 2020. godine s početkom u 20:00 sati u prostoriji društva na adresi Mrežnička obala 8, 47250 Duga Resa.

DNEVNI RED
1. Otvaranje skupštine
2. Izbor radnog predsjedništva skupštine

  • Radno predsjedništvo
  • Verifikacijska komisija
  • Zapisničar i ovjerovitelji zapisnika

3. Razrješenje tajnice društva
4. Razrješenje dopredsjednice društva
5. Biranje nove tajnice društva
6. Biranje novog dopredsjednika društva
7. Završna riječ

Predsjednik društva, Bruno Banjavčić

Comments are closed.